Agnieszka Trzcionka

Agnieszka Trzcionka jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie w trakcie specjalizacji w chirurgii stomatologicznej. Uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zarówno w kraju jak i zagranicą, nieustannie pogłębia swoją wiedzę.

Lek. dent. Agnieszka Trzcionka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej. Dodatkowo bierze udział w misjach stomatologicznych jako wolontariuszka Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Wróć do indeksu