Mateusz Krajecki

dr n. medycznych
Mateusz Krajecki dr n. medycznych Chirurgia Stomatologiczna, Implantologia, Implantoprotetyka

dr n. medycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku lekarsko-dentystycznym. Sukcesywnie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i konferencjach z zakresu implantologii i zaawansowanej chirurgii stomatologicznej. W 2012 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego prowadząc pracę dydaktyczną i naukową.  W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Autor doniesień zjazdowych z zakresu stomatologii, anatomii prawidłowej i embriologii oraz współautor prac naukowych.

W naszym gabinecie zajmuje się implantologią, implantoprotetyką oraz chirurgią stomatologiczną.